Văn hóa - Giải trí - Thể thao

Cả nước Pháp đang tranh cãi về quyền gáy của một con gà trống

Cả nước Pháp đang tranh cãi về quyền gáy của một con gà trống

Một con gà trống đang trở thành tâm điểm trong cuộc chiến pháp lý ở Pháp khi nhiều người cho rằng loài vật là biểu tượng quốc gia nên có quyền gáy bất cứ lúc nào chúng muốn.