Bác sĩ "tiên tri"

Thứ hai, 08/07/2019 17:02

Máy siêu âm ngày nay có thể phát hiện vợ ngoại tình

Chồng đưa vợ đi siêu âm. Lúc người chồng cầm tấm ảnh lên xem, bác sĩ đột nhiên bảo:

- Không phải là của anh.

Cô vợ nghe thế xanh mặt, lắp bắp nói:

- Thế cũng nhìn ra được à?

Người chồng bèn cho vợ một tát, người vợ sợ hãi khóc lóc:

- Em sai rồi, anh tha lỗi cho em.

Bác sĩ cau mày đưa ra tấm ảnh khác bảo:

- Cái này mới là của anh.

Hai vợ chồng: !!!

(Sưu tầm)

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối